tuổi sinh con

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi Nhâm Dần 1962 và vợ 1977

Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1962 Năm âm lịch: Nhâm Dần Niên mệnh:Kim – Bạch Kim (Bạch kim) Năm sinh của mẹ: 1977 Năm âm lịch: Đinh Tỵ Niên mệnh: Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm sinh dự

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi Nhâm Dần 1962 và vợ 1976

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1962 Năm âm lịch: Nhâm Dần Niên mệnh:Kim – Bạch Kim (Bạch kim) Năm sinh của mẹ: 1976 Năm âm lịch: Bính Thìn Niên mệnh: Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi Nhâm Dần 1962 và vợ 1975

Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1962 Năm âm lịch: Nhâm Dần Niên mệnh:Kim – Bạch Kim (Bạch kim) Năm sinh của mẹ: 1975 Năm âm lịch: Ất Mão Niên mệnh: Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Năm sinh

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi Nhâm Dần 1962 và vợ 1974

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt. Năm sinh dự kiến của con: 2017 Năm âm lịch: Đinh Dậu Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi) Phân tích cát hung: 1. Ngũ hành sinh khắc: Niên mệnh con là Hoả, bố là Kim, mẹ

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi Nhâm Dần 1962 và vợ 1973

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1962 Năm âm lịch: Nhâm Dần Niên mệnh:Kim – Bạch Kim (Bạch kim) Năm sinh của mẹ: 1973 Năm âm lịch: Quý Sửu Niên mệnh: Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh