lá số tử vi tuổi nhâm dần nam mang năm Đinh Dậu

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng

– Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 18 Âm lịch dùng 20 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Tây mà khấn vái. Canh Ngọ: 88 Tuổi – Nam mạng Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931 Tướng tinh: Con Vượn Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh (Tử vi

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Tuổi Nhâm Dần 1962 – Dương Nam

-Mùa Xuân: Tháng giêng & 2: Công việc trì trệ, Tài lộc kém, khó khăn nhưng vượt qua, Cẩn thận giấy tờ hồ sơ. Tháng 3: Mưu sự tiền Hung, hậu kiết. Phòng tiểu nhân gây khó khăn hay lừa gạt. Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ